พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพุ่มทอง-พุ่มเงิน จุดเทียนชัย
วันที่ 13/08/2019 เวลา 13:55 น. (31)
  ลงนามถวายพระพรและกล่าวสัตย์ปฏิญาณ
วันที่ 06/08/2019
เวลา 13:11 น. (52)
  จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 06/08/2019
เวลา 13:12 น. (56)