Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 105264 View view 3.238.107.166 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน  บันทักเมื่อ 15/06/2017 09:33 น.

 อัตลักษณ์

 

                อัตลักษณ์ หมายถึง เอกลักษณ์เฉพาะ หรือลักษณะเด่น หรือสิ่งที่บ่งบอกให้ราบว่าโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงมีอัตลักษณ์เฉพาะ เช่น สิ่งที่สร้างชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วในวงงานการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2

           เมื่อกล่าวถึงโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จะทราบทันทีว่าโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง มีชื่อเสียงในด้านการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก เนื่องจากนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็กในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติถึง 6 ปีซ้อน นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ถึงปีการศึกษา 2554 และในปีการศึกษา 2555 - 2557 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ส่งผลให้ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนทำหนังสือเล่มเล็กเหรียญทองระดับชาติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552-2554 และได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนการทำหนังสือเล่มเล็ก เหรียญทองแดงระดับชาติในปีการศึกษา 2555 2557 เช่นกัน 

             จะสังเกตเห็นได้ว่า ผลงานการจัดทำหนังสือเล่มเล็กเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม มีการประเมินผล และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ ผลงานทำได้อย่างโดดเด่นประสบความสำเร็จส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง Chumchon Banluang School
324 ม.3 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160  เบอร์โทรติดต่อ  054-495098
ติดต่อผู้ดูแล py2chm303@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo