Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 105264 View view 3.238.107.166 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : พันธกิจ  บันทักเมื่อ 16/07/2015 15:09 น.

 พันธกิจ

                   พันธกิจ หมายถึง  พันธสัญญา หรือข้อตกลงที่โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงพึงจัดการศึกษาให้เกิดขึ้นตามที่กำหนดไว้ จนบรรลุผลสำเร็จต่อนักเรียน ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จากการเก็บข้อมูลด้านพันธกิจของโรงเรียน มีดังนี้

           1.3.1 จัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา 

           1.3.2 พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยตามประกาศ ของกระทรวงศึกษาธิการ

           1.3.3 จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

            1.3.4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม น่าอยู่

           1.3.5 ส่งเสริมครูให้เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา และเข้ารับการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง Chumchon Banluang School
324 ม.3 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160  เบอร์โทรติดต่อ  054-495098
ติดต่อผู้ดูแล py2chm303@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo