เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และประกวดวาดภาพ เนื่องในโอ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 07/07/2016 เวลา  : 13:30 น. โดย  :
โหลด1 : 0707161330VNYPC1.DOC
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save