เรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online ระดับโร

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 07/07/2016 เวลา  : 11:34 น. โดย  :
โหลด1 : 0707161134S8DTW1DOCX
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save