เรียน คณะครูและบุคลากรชุมชนบ้านหลวง
  เรื่อง การแห่เทียนพรรษา2558

  เนื้อหาโดยย่อ :
 คำสั่งการแต่งตั้งกรรมการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา


  ลงเมื่อวันที่ 
: 04/08/2015 เวลา  : 08:47 น. โดย  : kruden
โหลด1 : 0408150847LGC7I1DOCX
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save