เรียน ครูทุกท่าน
  เรื่อง การประกวดวีดีทัศน์และวาดภาพและการท่องค่านิยม 12 ประการด้วยบทร้อยแก้ว เกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ ตาม

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 17/07/2015 เวลา  : 10:03 น. โดย  : ครูสุพรรณษา
โหลด1 : 1707151003VP6M31.DOC
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save