เรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
  เรื่อง การเดินทางไปไต้หวันของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและบุคลากรภาครัฐของไทย

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 15/10/2016 เวลา  : 16:22 น. โดย  :
โหลด1 : 1510161622QGOK21.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save