Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 112255 View view 3.236.231.61 rss feed
 
 
  หน้าแรก > ข่าวประกาศและเอกสารดาวน์โหลด

แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารี และประกอบพิธีถวายรา

 28/11/2017  09:38 น. ( 593)

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประ

 03/07/2017  10:06 น. ( 669)

คำสั่งสำนักงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน ที่ 1/2560

 26/06/2017  13:58 น. ( 695)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

 20/06/2017  09:36 น. ( 652)

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสุนทรภู่และวันต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

 20/06/2017  09:33 น. ( 665)
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
การเดินทางไปไต้หวันของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและบุคลากรภาครัฐของไทย

 15/10/2016  16:22 น. ( 822)
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ การประเมินความสามารถและทักษะด้านการอ่านและเขียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 17/08/2016  14:26 น. ( 540)
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ปีการศึกษา 2559

 17/08/2016  14:25 น. ( 502)
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2559

 17/08/2016  14:24 น. ( 598)
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559

 07/07/2016  13:33 น. ( 489)
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศผลการแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 กลุ่ม

 07/07/2016  13:32 น. ( 482)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และประกวดวาดภาพ เนื่องในโอ

 07/07/2016  13:30 น. ( 456)
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online ระดับโร

 07/07/2016  11:34 น. ( 525)
คณะครูและบุคลากรฯชุมชนบ้านหลวง
การจัดงานวันแม่แห่งชาติ

 28/07/2015  12:02 น. ( 749)
คณะครูและบุคลากรชุมชนบ้านหลวง
การแห่เทียนพรรษา2558

 04/08/2015  08:47 น. ( 787)
ครูทุกท่าน
การประกวดวีดีทัศน์และวาดภาพและการท่องค่านิยม 12 ประการด้วยบทร้อยแก้ว เกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ ตาม

 17/07/2015  10:03 น. ( 731)
ครูผู้สอนวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน ระดับชั้น ป.๓ กิจกรรมค่ายภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น

 17/07/2015  10:02 น. ( 719)
ครูอนุบาล
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก

 17/07/2015  09:51 น. ( 528)
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง Chumchon Banluang School
324 ม.3 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160  เบอร์โทรติดต่อ  054-495098
ติดต่อผู้ดูแล py2chm303@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo